Tom Atlee: vTaiwan – Zběžný pohled na vládu postavenou na principech open-source a open-space – 1. část

První z překladů uveřejněných na tomto blogu je úvodní příspěvek ze série nedávno publikovaných esejů na blogu amerického aktivisty Toma Atleeho, který se pustil do analýzy možná nejzajímavějšího příkladu fungování participativní demokracie v současnosti, demokracie na Tchaj-wanu. Tento text ve stručnosti seznamuje s tchajwanskou iniciativou vTaiwan. V následujícím příspěvku půjde již o podrobnější popis a poslední text popíše příklad práce této iniciativy včetně konkrétních výsledků. O tomto tématu se na blogu nepíše poprvé. Krátký odstavec mu byl věnován již v článku o knize Jona Barnese.

***

Úvod

Jak by to vypadalo, kdyby demokracie pomáhala svým občanům, státním úředníkům a zainteresovaným stranám spolupracovat na vytváření zákonů, programů a předpisů takovým způsobem, aby výsledné materiály byly výrazem postojů, jež dávají téměř všem zúčastněným smysl? Co kdyby postupy, jaké tito lidé následují, byly skutečně plodné, zcela transparentní a kdyby se rozvíjely prostřednictvím iniciativ a dialogů tisíců lidí, kteří se věnují jejich neustálému zlepšování? Tuto možnost můžeme zahlédnout v rychle se vyvíjející politické kultuře Tchaj-wanu, především pak u iniciativy vTaiwan, samoorganizované spleti pokusů o to dobírat se konsenzu na síti za pomoci živě vysílaných dialogů tváří v tvář.

vTaiwan není ani platforma, ani nějaký jasný postup, spíše jde o využití mnoha platforem a postupů v samoorganizované participativní činnosti, zaměřené na problémy, kolem kterých vzniká nějaké napětí. Jde v tomto případě o snahu poukázat na důležité informace a body, ve kterých je možné najít konsenzus ohledně určitého tématu a napomoci tak zainteresovaným stranám a státním úředníkům společně navrhovat a upravovat předpisy.

Na celém světě dosud nic podobného neexistuje. A přestože popisovaná iniciativa vznikla na základě jedinečných politických dějin a jedinečných podmínek Tchaj-wanu, lze si u ní povšimnout mnoha rysů, principů, vzorů a reálných projektů, jež mohou inspirovat zájemce o evoluci demokracie úplně odkudkoliv.

Dalším krokem bude plněji těmto rysům, principům, vzorům a reálným projektům porozumět, aby tato nová úroveň evoluce, kterou představují, mohla být zaváděna kdekoliv jinde ve světě, a to takovým způsobem, jenž skutečně slouží životu v místech, v nichž se tato úroveň evoluce rozvíjí a proměňuje.

Obecný přehled

vTaiwan je jedinečným dobrodružstvím v oblasti open-source, open-space participativní demokracie. Je to hluboce samoorganizovaná iniciativa, která je skutečně inteligentní a vybavená záměrem. Je motivována čistou radostí, vytvářením důvěry a hledáním tvůrčích řešení problémů na všech úrovních Tchaj-wanské společnosti. Využívá bohatou a dobře integrovanou paletu navzájem sdílených nástrojů pro kolaborativní myšlení a pro vytváření transparentnosti (online, tváří v tvář i ve virtuální realitě), která je spletená do soudržného celku.

vTaiwan je paralelou a zároveň partnerem tradičních institucí reprezentativní demokracie. Přestože se profiluje jako konzultační aktivita, nechápu ho jako poradenství, ale spíš jako celistvý systém spolupráce. Cílem postupů, které jsou v rámci vTaiwanu uplatňované, je zapojení celého spektra aktérů, kteří poté společně pracují na tom, aby zlepšily výsledné zákony. Tento přístup výslovně podporuje státní úředníky a vytváří pro ně bezpečná místa určená k tomu, aby mohli dělat správné věci. Až se skoro zdá, že ve sféře politické teorie chce vTaiwan obrátit pojem demokracie naruby, vzhůru nohama. Navzdory své (r)evoluční povaze je přitom vTaiwan zcela zakotven v klíčovém principu demokracie, tj. ve vládě lidu. A to především té části lidu, která je konkrétními rozhodnutími vlády zasažena nejvíc. Aby dosáhl tohoto cíle, zvyšuje vTaiwan příležitosti pro smysluplnou participaci občanů a zainteresovaných stran, zvyšuje angažovanost lidí a důvěru mezi občany a vládou o několik řádů. Nejde zde tolik o možnost volby v běžném slova smyslu, ale spíš o vytváření bezpočtu možností pro vyjádření vlastního pohledu na věc, vlastních preferencí a možností, jež poté mají reálný vliv na výsledné zákony, a to zejména díky institucionalizované spolupráci vládních úředníků.

Celý tento ekosystém vazeb pohání spletenec nejrůznějších aktivit. V aktivitách jako je kupříkladu národní online petice využívají facilitátoři legitimizaci počtem, tj. aby vláda byla povinna reagovat, se musí vždy najít aspoň 5000 signatářů petice. Jinde zase, například v crowdsourcované online platformě Pol.isurčené pro „vytěžování“ konsenzu, se automaticky vytvářejí dynamické vztahy mezi tím, v čem se lidé shodují i v čem se lidé neshodují, aby se pak následně mohl indentifikovat společný základ všech různých pohledů na věc, jenž nakonec umožní hlubší vhled do problematiky. A kupříkladu v rámci týdenních hackatonů se kultivuje tvůrčí iniciativa jednotlivců a rozvíjí se samoorganizující se dynamika jejich vzájemných interakcí. Především jsou však neustále organizovány a poté shromažďovány rozhovory mezi zainteresovanými občany, státními úředníky a zainteresovanými stranami, jejichž názory mají tendenci se v průběhu času proměňovat.

Výsledkem je složitá nelineární spleť mezilidských vazeb, stejně jako vazeb v neustále se vyvíjejícím poli informací a návrhů, které se všechny rozvíjejí uvnitř i kolem jednoho základního tématu. V rámci této základní dynamiky jsou nejprve zveřejňovány a objasňovány užitečné informace a je také poukázáno na společný základ všech rozličných perspektiv, z nichž se každý veřejný problém skládá. Výsledné poznatky jsou následně poskytovány pro veřejné diskuze prostřednictvím panelů zainteresovaných stran a státních úředníků. Výsledky těchto konverzací se nakonec promítají do oficiálních rozhodovacích procesů, ze kterých se rodí zákony, nařízení, rozpočty a další produkty vlády.

Toto všechno zaznamenávají, vytvářejí a moderují stovky přispěvatelů — včetně záhadně vnímavé a otevřené Digitální ministrině bez portfeje Audrey Tang, která se v tom všem s radostí pohybuje a umožňuje, aby také všichni ostatní zažívali co největší radost v procesu posilování důvěry mezi jednotlivými občanskými sektory. Celý popisovaný fenomén je historicky zakořeněn v inkluzivní zkušenosti společné tvorby v rámci události s názvem Sunflower Movement z roku 2014. Tehdy spontánně vzniklo mnoho samoorganizovaných komunit s tisíci studentů a aktivistů, kteří po 22 dnů okupovali parlament a současně se navzájem zapojovali – stejně jako zapojovali ostatní po celé zemi – do inovativních diskuzí, jež následně ovlivnily veřejnou politiku. vTaiwan je vůdčí rozvíjející se projekt, který je dědictvím této převratné události.

Z anglického orginiálu vTaiwan – A Glimpse of Open Source Open Space Government (Part 1) přeložil Tomáš Gardelka.

Krátký dokument o vTaiwanu:

Prezentace vTaiwanu v angličtině

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho s ostatními!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..